ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


Τι πετυχαίνω σαν Καταναλωτής χρησιμοποιώντας το YDATA.eu ? • Διαχείριση πολλαπλών υδρομέτρων από ένα προφίλ και παρακολούθηση αυτών οποιαδήποτε μέρα και ώρα
 • Ένδειξη κατάστασης λογαριασμού (εξοφλημένος, ανεξόφλητος, διακανονισμός)
 • Δυνατότητα διακανονισμού του εμπρόθεσμου ποσού (ανάλογα με την πολιτική της κάθε ΔΕΥΑ)
 • Καταχώρηση μέτρησης υδρομέτρου για ταχύτερη έκδοση λογαριασμού
 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση των λογαριασμών
 • Άμεση ηλεκτρονική πληρωμή λογαριασμών μέσω κάρτας
 • Καταχώρηση και παρακολούθηση αιτημάτων ηλεκτρονικά
 • Αναφορά προβλημάτων με δυνατότητα επισύναψης αρχείου φωτογραφίας
 • Άμεση ενημέρωση για βλάβες και διακοπές
 • Προβολή στατιστικών στοιχείων κατανάλωσης και πληρωμών
 • Υποβολή αιτημάτων
 • Φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση αφού σκοπός του Ydata είναι να εξαλειφθεί η έντυπη αποστολή λογαριασμού

Τι αιτήματα μπορώ να υποβάλω μέσω του YDATA.eu ? • Εγκατάσταση υδρομέτρου σε νέα μη υδροδοτούμενη κατοικία ή επαγγελματική στέγη
 • Αντικατάσταση ελαττωματικού εξοπλισμού
 • Δήλωση Βλάβης για τον χώρο ευθύνης του καταναλωτή
 • Δήλωση Βλάβης στα όρια ευθύνης της ΔΕΥΑ με διαδραστικό τρόπο
 • Ορισμός ραντεβού με συνεργείο της ΔΕΥΑ για αποκατάσταση Βλάβης
 • Δήλωση αλλαγής διεύθυνσης
 • Αναφορά μπλοκαρισμένων φρεατίων (GIS)
 • Αναφορά πλημμύρας στο αποχετευτικό δίκτυο
 • Λίστα δικαιολογητικών για κάθε αίτημα