ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑ


Τι πετυχαίνω σαν ΔΕΥΑ χρησιμοποιώντας το YDATA.eu ?  • Σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων από την μη ενασχόληση του φορέα με την μέτρηση, επεξεργασία, εκτύπωση, αποστολή και είσπραξη λογαριασμών, η οποία εκτιμάται μεταξύ 0.5€-2€ για κάθε έντυπη έκδοση λογαριασμού
  • Αύξηση της εισπραξιμότητας μέσω των ηλεκτρονικών πληρωμών
  • Αύξηση της ρευστότητας από την συχνότερη έκδοση, άρα και είσπραξη λογαριασμών
  • Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, διότι οι υπάλληλοι παύουν να ασχολούνται με την έκδοση και την είσπραξη λογαριασμών που απορροφά μεγάλο ποσοστό του χρόνου τους
  • Αυτοματοποίηση διαδικασιών / Λιγότερος κόσμος στα γκισέ
  • Άμεση ενημέρωση των καταναλωτών για βλάβες και διακοπές
  • Εκσυγχρονισμός των προσφερόμενων υπηρεσιών
  • Σταδιακός εξορθολογισμός τιμολογήσεων (περιορισμός παράνομων συνδέσεων, καλύτερος έλεγχος υδρομέτρων)
  • Φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση αφού σκοπός του Ydata είναι να εξαλειφθεί η έντυπη αποστολή λογαριασμού